Extra leesmateriaal


Inhoud

  1. Armoedemodellen Jan Vranken
  2. Mattheuseffect
  3. Armoededecreet en verenigingen waar armen het woord nemen
  4. Meer info over Netwerk tegen armoede
  5. Meer info over STA-AN en de Antwerpse verenigingen
  6. Meer info over andere organisaties die armoede aanpakken
  7. Beleidsaanbevelingen, diverse organisaties die beleidsaanbevelingen formuleren
  8. CIJFERS / recente cijfers zoeken
  9. Mensen in armoede getuigen